Darowizny

Bez spotkań nic się nie dzieje … Nie powstają nowe pomysły i nie są realizowane stare. Nie odbywałyby się koncerty, imprezy mikołajkowe czy Wigilie dla osób samotnych. Nie uczylibyśmy się wzajemnego szacunku i współpracy.

Dlatego podstawą działalności Klubu Młodzieżowego są spotkania, na początek raz w tygodniu w roku szkolnym. To około 40 tygodni w roku kalendarzowym … po dwie godziny. To 80 godzin radości, ale i wspólnej pracy. spotkań kilkunastu młodych ludzi, opiekunów i gości.

 


Można też wpłacić bezpośrednio na konto:
Fundacja Enklawa
Konto: 55 1240 4849 1111 0011 0952 1434