Wrzesień niespodzianek

przez | 05/10/2023

“Nowy lokal – nowe wyzwania” – tak trzeba podsumować wrześniowe działania Fundacji. W skrócie – to zmiana dni, godzin i czasu spotkań Klubu Młodzieżowego oraz rozpoczęcie spotkań polsko – ukraińskich w ramach projektu My – razem.

Spotkania Klubu Młodzieżowego zostały przeniesione na sobotę i zwiększony czas do 3 godzin (od 17:00 – 20:00), a w przyszłości zamiennie – na piątki, natomiast dodatkowe wydarzenia będą odbywały się w soboty. Za nami gry towarzyskie, oglądanie zdjęć oraz zabawy VR (wirtualna rzeczywistość).

30 września wszyscy wspólnie obchodziliśmy 2-lecie Fundacji. Świąteczny wystrój sali, przygotowane pyszności kulinarne oraz dobra wspólna zabawa – tak można podsumować to wydarzenie.

Został przywrócony do życia projekt sprzed roku “My razem” – skupiający imigrantów – najczęściej osoby przybyłe z Ukrainy oraz osoby z Polski, które z radością wymieniają się doświadczeniami i czerpią wzajemnie ze swoich kultur. Spotykamy się w środy, na wspólnych rozmowach po polsku:
– 16:30 – 17:30 – osoby zaawansowane i mówiące po polsku
– 18:00 – 19:00 – osoby, które z polskim stawiają swoje pierwsze kroki.

Dlatego w środy właśnie również młodzież licznie uczestniczy w tych spotkaniach konwersacyjnych polsko – ukraińskich. W nauce jakże trudnego języka polskiego każda osoba, dla której jest to język ojczysty, jest na wagę złota. Na co dzień uczniowie – co środę zmieniają swoją rolę na NAUCZYCIELI. Świetna zabawa i doświadczenie dla wszystkich.

We wrześniu również pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę w Beskidy. Klimczok zdobyty, a radość zwielokrotniona skonsumowanymi pysznościami oraz szampanem w schronisku.